Kamienica Kosterskich w Kielcach

Zabytkowa, narożna  kamienica Kosterskich usytuowana jest na kieleckim Rynku, na skrzyżowaniu z ulicą Warszawską.  Jej właścicielami byli Mozalscy, Smoleńscy, a od 1883 roku, w wyniku licytacji jej właścicielskim stali się Kosterscy. Kilka lat później, po pożarze, została częściowo przebudowana.  Różnie przez lata była też użytkowana, miała tu swą siedzibę  cerkiew prawosławna (kilka pomieszczeń), kancelaria pułkowa, szwalnie, Resursa Kupiecka, pensja M. Krzyżanowskiej, szkoła przemysłowo-techniczna Kosterskiego, Muzeum Świętokrzyskie, Biblioteka Wojewódzka oraz sklep „Delikatesy”.

Więcej przeczytacie:
https://zabytek.pl/pl/obiekty/kielce-kamienica-kosterskich-ob-budynek-uslugowo-mieszkalny