„Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego [geneza]

  1. Aleksander Kamiński czynnie uczestniczył w życiu okupowanej stolicy.
  2. Był twórcą i komendantem Małego Sabotażu „Wawer”.
  3. To w ramach tej organizacji działali bohaterowie książki (Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy”, Aleksy Dawidowski „Alek”).
  4. To pod wpływem namów młodzieży powstała książka.
  5. Bezpośrednim  motywem była akcja pod Arsenałem 26 marca 1943 roku, kiedy to przyjaciele odbili z rąk gestapo Rudego.
  6. Niestety, nie udało się uratować jego życia, skatowany przez oprawców zmarł 30 marca 1943 roku.
  7. Tego samego dnia zmarł także Aleksy Dawidowski, ranny podczas akcji.
  8. Źródłem informacji o przebiegu zdarzeń pod Arsenałem stały się relacje naocznych świadków, przyjaciół chłopców.
  9. Jako materiał źródłowy posłużył też pamiętnik „Zośki”.