Kamienny ołtarz NMP przy Opactwie Cystersów

We fragmencie muru okalającego opactwo, wbudowany niejako w  całość, w pobliżu wieży dzwonniczej, wybudowano kamienny ołtarz poświęcony Najświętszej Marii Pannie, nazwanej Róża matek (taki napis umieszczony jest ponad figurą). Do ołtarza prowadza kamienne schodki, a wokół niego zawsze są świeże kwiaty i płonące znicze.