„Kandyd, czyli optymizm” Woltera [bohaterowie]

KANDYD

 • Jego imię pochodzi od francuskiego candide i oznacza dobroduszny, naiwny.
 • Początkowo mieszka w zamku Barona.
 • Prawdopodobnie jest synem jego siostry i nieznanego szlachcica.
 • Jest miły i łagodny.
 • Wypędzony z zamku, kiedy baron przyłapał go na pieszczotach ze swoją córką, Kunegundą.
 • Szczęśliwy tylko z ukochaną.
 • Naiwny, wierzy swojemu nauczycielowi, że świat jest cudowny.
 • Osiąga swój cel.
 • Pozytywnie nastawiony do ludzi i świata.

KUNEGUNDA

 • Córka barona Thunder-ten-tronckh.
 • Ukochana Kandyda.
 • W młodości wyjątkowo piękna.
 • Po wielu latach zamieszkuje z Kandydem.
 • Ma trudny charakter (kłótliwa), a i uroda jej przeminęła.
 • Kandyd poślubia tę brzydką kobietę z poczucia obowiązku, a nie miłości.

PANGLOSS

 • nauczyciel Kandyda.
 • Wyznawca filozofii optymistycznej.
 • Uważa, że żyje w najlepszym ze światów.

MARCIN

 • Nauczyciel Kandyda.
 • Głosi pesymistyczne poglądy.
 • Postrzega świat jako rządzony przez zło i przypadek.

KAKAMBO

 • Służący Kandyda.
 • Poznał go podczas podróży do Ameryki Południowej.