Kanibal

Dzisiaj tylko kanibal nie gardzi człowiekiem.