Kapłan [synonimy]

 • Ksiądz.
 • Duchowny.
 • Wikariusz.
 • Proboszcz.
 • Kanonik.
 • Lama.
 • Biskup.
 • Kapelan.
 • Dziekan.
 • Patriarcha.
 • Rabin.
 • Szaman.
 • Mułła.
 • Pop.
 • Klecha.
 • Muezin.
 • Westalka.
 • Prefekt.
 • Sługa boży.
 • Farosz.
 • Namiestnik.
 • Zakonnik.
 • Metropolita.
 • Prymas.
 • Nuncjusz.
 • Papież.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]