Kapliczka przy ulicy K. Chodkiewicza [Kielce]

Kapliczki budowano w miejscach uznawanych za szczególnie znaczące (np. koniec miejscowości, mogiły poległych, źródło, szlaki).  Wiele osób ustawiało kapliczki przy swoich posesjach, niekiedy małe, wmurowane w budynek, nieraz duże i wolno stojące. Budowano je z różnych materiałów, najczęściej z drewna, kamienia lub cegły. Na Chodkiewicza w Kielcach mamy taką murowaną kapliczkę. Warto wiedzieć, że istnieje wiele ich typów (np. domkowe, arkadowe, wieżowe, latarnie, o kilku kondygnacjach czy słupowe). Przedstawiana Wam kapliczka przypomina budowlę wnękową , w której umieszczono obraz z wizerunkiem Matki Boskiej, na jej szczycie jest wnęka z figurą NMP. Zarówno przed obrazem, jak i figurą znajdują się kwiaty. Całość usytuowana jest na niskim postumencie. Wokół kapliczki znajduje się ułożona z kostki „opaska”.

.