Kapliczka Żeromskiego w Świętej Katarzynie

Kapliczka (grobowa rodziny Janikowskich) stoi przy wejściu na szlak na Łysicę, pochodzi z końca XVIII wieku, dziś nazywana imieniem wybitnego twórcy tego regionu. W jej wnętrzu zachował się autograf Żeromskiego, który ją odwiedził, wędrując po świętokrzyskich szlakach. Ufundował ją i w niej spoczywa Wincenty Janikowski. Postawiono ją w miejscu, gdzie kiedyś (w XVII i XIX wieku) grzebano zmarłych. Dziś  to skraj Puszczy Jodłowej, w pobliżu drogi na Łysicę. Warto wiedzieć, że imć Janikowski był panem Klonowa i Wilkowa, a księdza przy tutejszym klasztorze obdarował wiecznym funduszem 2000 zł. W kapliczce ledwo widoczna jest data śmierci fundatora, ro 1829 i krótkie epitafium, prośba o pamięć, wspomnienie.