Karmić [synonimy]

 • Żywić.
 • Odżywiać.
 • Wykarmiać.
 • Nasycić.
 • Dokarmiać.
 • Stołować.
 • Hodować.
 • Tuczyć.
 • Wypasać.
 • Podkarmiać.
 • Poić.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]