Kategoria morfologiczna

  • Zespól morfemów gramatycznych spełniających wspólną funkcję znaczeniową lub składniową.
  • Nieraz równocześnie funkcję znaczeniową i składniową.
  • Kategorie morfologiczne dzielą się na fleksyjne i słowotwórcze.