Katon Starszy

Marek Porcjusz Katon

(Marcus Porcius Cato Licinianus)

(234 p.n.e., Tusculum, Włochy – 149 p.n.e., Rzym, Włochy)

Jeden z najbardziej znanych starożytnych mówców, ponadto  polityk i pisarz rzymski.

Nazywany także  Cenzorem.

Pradziad Katona Młodszego.

Obrońca starorzymskich cnót.

Zaciekły wróg Kartaginy.

Niemal każdą wypowiedź kończył słowami, że Kartaginę trzeba zniszczyć (Kartaginę zniszczono 3 lata po śmierci Katona (146 r. p. n. e.), dokonali tego Rzymianie).