Kawiarnia literacka

  • Miejsce spotkań ludzi kultury i sztuki, szczególnie pisarzy, krytyków literackich.
  • Jest to pojęcie dziewiętnastowieczne.
  • Wcześniejsze formy kawiarni literackiej nie miały wpływu na życie literackie.
  • Współcześnie kawiarnie literackie kształtowały w pewnej mierze opinię i poglądy środowisk twórczych.
  • Służyły zacieśnianiu kontaktów przedstawicieli świata kultury.