Kierkegaard Søren

Życie nie jest problemem do rozwiązania, ale rzeczywistością do doświadczenia (Søren Kierkegaard).