Kierować [synonimy]

  • Zmierzać w danym kierunku.
  • Prowadzić.
  • Dążyć.
  • Iść w pewnym kierunku.
  • Dowodzić.
  • Sprawować kierownictwo.
  • Przewodniczyć.
  • Komenderować.
  • Zarządzać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]