Kilkuminutowy [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkuminutowy,

kilkuminutowa,

kilkuminutowe

przymiotnik Puścił nam kilkuminutowy film.