Kilkunastotysięczny [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kilkunastotysięczny,

kilkunastotysięczny,

kilkunastotysięczne

przymiotnik To stary kilkunastotysięczny gród.