Kilof [synonimy]

  • Narzędzie.
  • Oskard.
  • Czekan.
  • Motyka.
  • Łopata.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]