Kim [kłopotliwa część mowy]

Wyszczególnienie Część mowy Przykład
kim forma narzędnika i miejscownika zaimka kto Z kim ty rozmawiasz?