Kirke [mitologia]

 • Nimfa, sławna czarodziejka.
 • Córka Heliosa, siostra Ajetesa i Pasifae.
 • Mieszkała na wyspie  Ajaja na Adriatyku.
 • Zakochana w Pikusie zmieniła go ,w dzięcioła, ponieważ odrzucił jej miłość.
 • Odtrącona przez bożka morskiego Glaukosa zamieniła swoją rywalkę Scyllę w potwora morskiego.
 • Kiedy przybył do niej Jazon uciekający z Medeą przed Ajetesem, Kirke dokonała ich rytualnego oczyszczenia z zabójstwa Apsyrtosa.
 • Później kazała im opuścić wyspę.
 • Zamieniła w wieprze towarzyszy Odyseusza, jednak została zmuszona przez niego do przywrócenia im ludzkiej postaci.
 • Zakochana w Odyseuszu gościła go wraz z towarzyszami cały rok.
 • Owocem związku Kirke i Odysa był syn Telegonos.
 • Według innych wersji Kirke z tego związku urodziła trzech synów.

 

Wg Słownika szkolnego – Mitologia grecka i rzymska, Stanisława Stabryły.