Kłaniać się [synonimy]

  • Ukłonić się.
  • Skinąć głową.
  • Dygać.
  • Salutować.
  • Składać ukłon.
  • Bić pokłony.
  • Pozdrawiać.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]