Klasa

Klasa chodziła po klasie i nie zwracała uwagi na moje uwagi.