Klasycy wiedeńscy

  • Kompozytorzy tworzący w II połowie XVIII wieku i na początku wieku XIX.
  • Związani z Wiedniem, stąd nazwa grupy.
  • Należeli do nich: Wolfgang Amadeusz Mozart, Joseph Haydn, Ludwik van Beethoven.