Klasyczny sposób

Piśmiennictwo w dawnych czasach przekazywano ustnie.