Klasyfikacja głosek

Głoski polskie dzielimy na samogłoski i spółgłoski.

Między samogłoskami a spółgłoskami zachodzą następujące różnice:

  • akustyczna, polega na tym, że samogłoski składają się zasadniczo z tonów i słyszymy je lepiej, sa donośniejsze, zaś spółgłoski są szmerami lub połączeniami szmerów z tonami,
  • artykulacyjna, polega na tym, ,ze samogłoski wymawiamy przy stosunkowo dużym otwarciu ust i zawsze przy czynnym udziale wiązadeł głosowych (dlatego wszystkie samogłoski są dźwięczne), zaś spółgłoski przy znacznym zbliżeniu narządów mowy w jamie ustnej oraz bez udziału  lub z udziałem wiązadeł głosowych (spółgłoski bezdźwięczne i dźwięczne),
  • funkcyjna, polega na tym, że samogłoski pełnią funkcję zgłoskotwórcza, tzn. same lub ze spółgłoskami tworzą sylabę, są więc koniecznym elementem zgłoski, spółgłoski takiej funkcji nie pełnią.