Klasyfikacja [synonimy]

  • Podział.
  • Wyróżnienie.
  • Systematyzacja.
  • Segregacja.
  • Kolejność.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]