Klemens [patron chrześcijański]

 • Urodził się w 1751 roku w Czechach.
 • Pochodził z wielodzietnej rodziny rzeźnika.
 • Po śmierci ojca pracował jako piekarz, jednak praca ta nie dawała mu satysfakcji.
 • Wiele lat poszukiwał swojej życiowej drogi.
 • Dzięki ciężkiej pracy ukończył studia na uniwersytecie w Wiedniu.
 • Odbył podróż do Rzymu.
 • Tam spotkał redemptorystów, do których wkrótce przystąpił.
 • Po otrzymaniu święceń kapłańskich wrócił do Wiednia, stamtąd został wysłany na Pomorze.
 • Postanowił przez jakiś czas pobyć  w Warszawie, ale czas ten trwał 21 lat.
 • Klemens wraz z towarzyszami założyli szkołę rzemieślniczą i ochronkę dla sierot.
 • Często sytuacja materialna zmuszała go do żebrania.
 • Kiedyś został uderzony w twarz przez grających w karty, kiedy poprosił o datek dla sierot.
 • Przyjął cios, ale nadal czekał na jakąś jałmużnę i wtedy zawstydzeni gracze oddali mu pieniądze, które były w grze.
 • Uruchomił także wydawnictwo religijne i drukarnię, gdzie zatrudnił wiele biednych osób.
 • W 1808 roku wydano dekret o kasacji zakonu redemptorystów i Klemens został zmuszony do opuszczenia Polski.
 • Wrócił do Wiednia, gdzie prowadził działalność duszpasterską.
 • Jego gorliwość w tej pracy budziła niechęć miejscowych władz.
 • Klemens zmarł w 1820 roku.

 • Imię Klemens pochodzi od łacińskiego słowa clemens = spokojny, cichy, pobłażliwy, łagodny.
 • Święty Klemens jest patronem:
  • Warszawy,
  • kelnerów,
  • piekarzy.
 • Dzień św. Klemensa to 15 marca.