Kłócić się [synonimy]

  • Waśnić.
  • Zaczepiać.
  • Zadzierać.
  • Siać niesnaski.
  • Zakłócać.
  • Buntować.
  • Rzucać kość niezgody.
  • Mącić.
  • Targować.
  • Wykopać przepaść.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]