Kobieta w cieniu

Kobieta znajduje się w cieniu rzuconym przez drzewa.