„Kochać i tracić” Leopolda Staffa

 • Wiersz stanowi przykład ewolucji poezji Staffa.
 • Stanowi znak odejścia od dekadentyzmu.
 • Wiersz ma charakter refleksyjny,
 • Obrazuje wiele sprzeczności,
 • Kierowany jest do wszystkich ludzi (brak indywidualizacji),
 • Człowiek doświadcza w nim zarówno uczuć wzniosłych, miłości, jaki i straty, radości i bólu,
 • Cierpi z powodu upadków,
 • Szuka siły, by się podnieść, podźwignąć,
 • Posiadana wiedza o świecie prowadzi człowieka do pogodzenia się z rzeczywistością,
 • Wskazuje na uznanie trudów jako nieodłącznego składnika życia,
 • Dążenie do wyższych wartości utożsamia z sensem życia,
 • Tej świadomości nie przeszkadza refleksja, że wyniki dążeń człowieka bywają złudne, znikome i nietrwałe,
 • Tak więc wartością staje się życie, trud, działanie.

 • Wiersz zbudowany jest z dwóch czterowersowych strof,
 • Wersy są regularne, każdy ma 11 sylab.
 • Występują rymy naprzemienne, które można przedstawić jako abab, np. „podnosić- dosyć”, „pustynie- jedynie”,
 • Daje się zauważyć obecność bezokoliczników (np. „kochać, żałować”), co daje wrażenie braku indywidualizacji, ale też i dynamizmu.