Kochanka [synonimy]

  • Przyjaciółka.
  • Utrzymanka.
  • Faworyta.
  • Metresa.
  • Konkubina.
  • Kochanica.
  • Nałożnica.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]