Kołatka

  • Kołatka to rodzaj metalowego uchwytu.
  • Umieszczany był (dziś powraca się do tego typu „dzwonków” traktując to bardziej jako dekorację) na drzwiach lub furtach (bramach), służąc do „kołatania” do drzwi).
  • Składała się z 2 części i miała formę lwiej głowy oraz ruchomej poręczy.
  • Inaczej kołatkę nazywano antabą, tę na zdjęciach sfotografowaliśmy w Krakowie.
  • Kołatki występowały przede wszystkim w sztuce romańskiej i gotyckiej.

  • Kołatka używana była w hodowli bydła.
  • Na szyi krów, byków wieszano drewniany przedmiot wydający głuchy odgłos.

  • Jak .sc gminna niesie kołatki to także ludowe instrumenty muzyczne
  • Składają się z deseczki osadzonej  na rączce i ruchomego młotka, ktory przy potrząsaniu uderza w deseczkę. wydając dźwięk.
  • Tego typu kołatki używane były w kościele w Wielki Piątek, w zastępstwie dzwonków.