Koledzy

Żeromski przedstawia w powieści życie Marcina, który był synem szlachcica i jego kolegi Andrzeja Radka.