Koligacje

Boryna był teściem żony syna Antka i Hanki.