Kometa [symbolika]

  • Pojawienie się komety traktowano jako zły znak.
  • Uważano to za zwiastun katastrofy i różnorakich nieszczęść.
  • W ich katalogu wymieniano: wojny, potop, plagę głodu, zarazy, anarchię, chaos i apokaliptyczny koniec świata.
  • Kometa była też znakiem gwiazdy betlejemskiej i oznacza Boże Narodzenie.
  • Kometę wykorzystuje się do porównania krótkotrwałej lecz błyskotliwej kariery, głownie artystycznej.
  • Kometa jest więc emblematem ulotności i efemeryczności.

Odniesienia znaleźć można:

  • A, Mickiewicz, „Pan Tadeusz”.
  • A. Mickiewicz, „Konrad Wallenrod”.
  • Z. Krasiński, „Nie-Boska komedia”.

 

Wg Słownika  symboli literackich R. Kuleszewicza, Białystok 2003.