Komornik

Komornik wgryza się w korę i dopiero tam żeruje.