Kompani

O Anglię walczyli żołnierze angielscy i brytyjscy.