Kompletny [wyrazy przeciwstawne]

  • Kompletny, stanowiący komplet, bez żadnych braków, obejmujący całość za danego zakresu, całkowity, zupełny.
  • Przeciwstawne:
    • niekompletny,
    • zdekompletowany,
    • brakujący,
    • uszkodzony.