Komunikacja werbalna i niewerbalna

  • Komunikacja to inaczej porozumiewanie się, polega na wymianie myśli między nadawcą a odbiorcą.
  • Wyróżniamy komunikację werbalną, którą realizuje się poprzez język oraz niewerbalną, przy pomocy gestew i mimiki.