Koncert

  • Forma muzyczna, której istotą jest kontrastowanie partii orkiestry i partii solowych na określone instrumenty.
  • W I połowie XIX wieku bardzo popularne były koncerty fortepianowe.
  • Słynął z nich Fryderyk Szopen.
  • Kompozytor wprowadzał do swoich utworów elementy polskich tańców ludowych.