Kondensacja

Chmury ściskają się, więc zaczyna padać deszcz.