Konduita

  Było to zagranie nie najlepszej konduity (siatkówka mężczyzn).