Konkretne i przenośne znaczenie wyrazów

Znaczenie konkretne (realne) to takie, które wynika z bezpośredniego odniesienia do nazwanych elementów rzeczywistości. Znaczenie konkretne wyrazu  może łączyć się z jego pochodzeniem lub być od niego niezależne.

Znaczenie przenośne (metaforyczne, abstrakcyjne)  to nowe, wtórne znaczenie danego wyrazu, oparte na pewnym podobieństwie do rzeczy czy zjawisk, które są zwyczajowo objęte znaczeniem  tego wyrazu.

Znaczenie przenośne jest wtórne do znaczenia realnego  (właściwego). Zdarza się, że znaczenie pierwotne przestaje funkcjonować , a ustala się znaczenie przenośne.