Konkretyzacja dzieła literackiego

  • Proces czytelniczego poznania, zrozumienia i interpretowania dzieła.
  • Stanowi naturalną czytelniczą reakcję na utwór literacki jako twór artystyczny, pisany wedle świadomych zamysłów estetycznych pisarza.
  • Autor odwołuje się do czytelniczej wyobraźni, wrażliwości i kultury intelektualnej.
  • Pozwala ona odbiorcy na przedstawienie sobie we własnej świadomości właściwego kształtu, formy i zawartości dzieła literackiego.