„Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza [plan chronologiczny]

 1. Uprowadzenie przez Krzyżaków litewskiego dziecka i zamordowanie jego rodziców.
 2. Lata dzieciństwa Waltera Alfa u Krzyżaków.
 3. Wychowanie Waltera przez mistrza krzyżackiego Winrycha w duchu chrześcijańskim.
 4. Opieka Halbana  (wajdeloty litewskiego) nad chłopcem, podtrzymywanie więzi z ojczyzną.
 5. Przejście Halbana i Waltera na stronę litewską podczas potyczki z wojskami Kiejstuta.
 6. Gościna na dworze księcia Kiejstut.
 7. Miłość i małżeństwo z córką Kiejstuta – Aldoną.
 8. Trudna sytuacja na Litwie.
 9. Decyzja o opuszczeniu Litwy i dostanie się do obozu krzyżackiego.
 10. Ukrycie się Aldony przed światem w pustelniczej wieży.
 11. Podstęp Waltera, zmiana imienia na Konrad Wallenrod.
 12. Walka Konrada Wallenroda z Maurami i zdobycie sławy rycerskiej.
 13. Przyjęcie ślubów zakonnych.
 14. Przybycie Konrada Wallenroda i Halbana do Marienburga.
 15. Surowe życie Wallenroda w Zakonie, wybór na mistrza krzyżackiego.
 16. Nocne rozmowy z Aldoną.
 17. Odwlekanie decyzji o rozpoczęciu wojny z Litwą.
 18. Uczta na zamku krzyżackim.
 19. Przybycie do Marienburga księcia Witolda.
 20. Pieśń i powieść wajdeloty.
 21. Ballada „Alpuhara” w wykonaniu Konrada Wallenroda.
 22. Rozpoczęcie wojny.
 23. Porażka Krzyżaków w wojnie z Litwinami.
 24. Haniebna ucieczka Wallenroda z pola bitwy.
 25. Wydanie na mistrza wyroku śmierci przez trybunał zakonny.
 26. Pożegnanie małżonków.
 27. Decyzja Konrada o popełnieniu samobójstwa.
 28. Rozsławienie przez Halbana imienia bohaterskiego Litwina.
 29. Śmierć Aldony.