Konstrukcja [synonimy]

  • Budowa.
  • Kompleksja.
  • Konstytucja.
  • Kompozycja.
  • Twór.
  • Układ.
  • Rozmieszczenie.
  • Zbiór elementów.

[wg Słownika wyrazów bliskoznacznych pod redakcją Stanisława Skorupki]