Kontrast [definicja]

  • Kontrast – zestawienie wyrazów, zwrotów lub zdań przeciwstawnych, sprzecznych, służy uwydatnieniu cech charakterystycznych przedstawianego zjawiska, osoby  czy obiektu.
  • Dotyczyć może kolorów, kształtów, formy lub linii.
  • Inaczej przeciwieństwo, sprzeczność, dysonans, rozdźwięk, rozbieżność itd.