Kontrast

Kontrast – zestawienie wyrazów, zwrotów lub zdań przeciwstawnych, sprzecznych, służy uwydatnieniu cech charakterystycznych przedstawianego zjawiska, osoby  czy obiektu. Dotyczyć może kolorów, kształtów, formy lub linii. Inaczej przeciwieństwo, sprzeczność, dysonans, rozdźwięk, rozbieżność itd.