Kopernik Mikołaj

Mikołaj Kopernik

(19 II 1473, Toruń – 24 V 1543, Frombork)

 

Polski astronom, matematyk, lekarz, prawnik i ekonomista, prekursor nowożytnej nauki, urodzony w Toruniu, studiował w Krakowie i na uniwersytetach włoskich (Bolonia, Padwa).

Uczestniczył w pracach nad reformą kalendarza juliańskiego, pracował jako sekretarz i medyk biskupa Watzenrodego, a także jako kanonik (bez przyjęcia święceń kapłańskich) przy katedrze we Fromborku.

Sformułował teorię heliocentryczną, według której Słońce stanowi ośrodek układu planet, do którego należy Ziemia. Zawarł ją w dziele „O obrotach sfer niebieskich”1543 roku.

Służył polskiemu królowi, był obrońcą zamku w Olsztynie, zwalczał epidemię dżumy na Warmii. Współpracował z Bernardem Wapowskim, ktory stworzył pierwsza mapę Polski.

Dokonał przekładów listów literackich z greki na łacinę. Parał sie również malarstwem, to on jest prawdopodobnie autorem Autoportretu z konwalią.