Korba

Człowiek jest jak korba – wszystko przekręci.