Kościół modrzewiowy p.w. Św. Anny w Zaklikowie

Kościół modrzewiowy p.w. Św. Anny wybudowano w latach 1580 – 1583 staraniem mieszczan, obok był szpital (przytułek) i szkoła parafialna.

W 2016 r. zakończono gruntowny remont modrzewiowego kościoła cmentarnego z 1580 r. pw. św. Anny. Parafia posiada akta parafialne od 1943 r.