Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny [Ćmielów, Świętokrzyskie]

Świątynia przyciąga uwagę bielą swych murów, znajduje się przy ulicy Ostrowieckiej. Wzmiankę o kościele odnaleziono w zapiskach Jana Długosz. Nie są jednak znane daty czy nazwiska fundatorów. Najstarsze części kościoła pochodzą z XIV stulecia w tym nawa, powstała na planie prostokąta, związana kamiennym cokołem i wzmocniona szkarpami. Inicjatorem przebudowy świątyni  był Mikołaj Szydłowiecki,  który zlecił wykonanie zadania  po uzyskaniu praw miejskich przez Ćmielów (tj. po roku 1505). Zmieniono wówczas położenie kruchty i prezbiterium, dodając przybudówki. Następne przebudowy odkryły kamienne portale. W połowie XVI wieku świątynię zniszczyli arianie, a w XVII sprofanowali ją Szwedzi (potop szwedzki). Kościół doczekał się gruntownego remontu w XVIII wieku, przez lata poszczególni proboszczowie zmieniali wygląd świątyni, np. wymienili dach, posadzki, zagospodarowali otoczenie, postawili kamienne ogrodzenie, pojawiła się także wieżyczka na sygnaturkę i nowa dzwonnica z 5 dzwonami. Obecnie jest to parafia rzymskokatolicka znajdująca się w diecezji sandomierskiej w dekanacie Ożarów.